Regulamin

Wędkarski sklep internetowy www.domwedkarza.pl jest własnością Dom Wędkarza S.C. Wojciech Bloch, Jarosław Jaszczyk, z siedzibą przy ul. Okrężna 38, 02-925 Warszawa.
Nip: 521-362-77-83, Regon: 146015304.
 


nr konta:  PL 98 2490 0005 0000 4510 4116 0724

 
1. Powierzone przez Użytkownika dane są przetwarzane przez DOM WĘDKARZA , zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1,3,5 ustawy o ochronie danych osobowych, w celu realizacji zamówień, a także w celach marketingowych, polegających na wysyłaniu do Użytkowników komunikatów o usługach, produktach, a także ofertach specjalnych, o ile Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie takich informacji. DOM WĘDKARZA nie ma prawa, udostępniać danych Użytkownika osobą trzecim. DOM WĘDKARZA zapewnia Użytkownikom bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych.

 
2. Użytkownik ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych i ich zmiany ma prawo również żądać ich usunięcia. Jeśli Klient, który nie jest zarejestrowanym użytkownikiem pragnie dostać się do swoich , przechowywanych przez nas danych osobowych, poprawić je lub pragnie usunięcia swoich danych z bazy danych Sklepu Internetowego DOM WĘDKARZA, proszony jest o kontakt za pomocą poczty elektronicznej lub telefonu.  
 
 
3. Jakiekolwiek kopiowanie treści witryny, w części lub w całości w celu wykorzystania ich w celach komercyjnych bez pisemnej zgody DOM WĘDKARZA jest zabronione.  


4. Zamówienia w www.domwedkarza.pl można składać każdego dnia bez względu na porę - 24 h na dobę, przez internet. W godzinach pracy biura od poniedziałku do niedzieli 10- 18 pod telefonem 22 465 26 50.


 
5. W www.domwedkarza.pl realizowane są zamówienia od każdej kwoty.

 
 

6. W przypadku płatności przelewem prosimy o nie przesyłanie należności za zamówiony sprzęt, do momentu potwierdzenia jego dostępności.   


 
7. Każde zamówienie przesłane do Sklepu Internetowego DOM WĘDKARZA jest automatycznie potwierdzane w systemie informatycznym, który generuje i przesyła do Klienta drogą e-mailową informację o zamówieniu. W szczególnych wypadkach potwierdzenie zamówienia może nastąpić telefonicznie. Klient posiada prawo wyboru sposobu dostawy oraz metody płatności, zgodnie ze wskazaniami dokonanymi w formularzu zamówienia.
 


8. Koszty przesyłki:
Koszty przesyłki kurierem pokrywane są przez nabywcę towaru chyba, że wartość zamówienia przekracza 300 zł , ciężar towaru nie przekracza 30 kg, najdłuższy bok nie przekracza 175cm, a klient płaci za towar przelewem - wtedy koszty przesyłki pokrywa DOM WĘDKARZA

Przy zakupach poniżej 300zł:*
Płatność za przesyłkę przy przelewie bankowym oraz PayU wynosi 13zł
Płatność za przesyłkę pobranie (płatność przy odbiorze) 20zł

Dostawa akumulatorów oraz silników jest ustalana indywidualnie.

Promocja, wysyłka gratis powyżej 300zł, nie dotyczy silników, dużych akumulatorów, echosond, zestawów z echosondą, oraz przesyłek ponadgabarytowych.

*Maksymalna waga do 30kg, najdłuższy bok nie przekracza 175cm, a suma boków (długość, wysokość szerokość) nie przekracza 300cm.

Wysyłka przesyłek ponadgabarytowych oraz wysyłka za granicę - koszty dostawy ustalane indywidualnie.
Przesyłka ponadgabarytowa - waga ponad 30kg i/lub najdłuższy bok przekracza 175cm, lub suma boków (długość, wysokość szerokość) przekracza 300cm.

 

9. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.   
 


10. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.  Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.  
 

 
11. Czas dostawy wynosi maksymalnie do 14 dni roboczych, ale zazwyczaj dostawy realizowane są w ciągu 2 - 5dni. W wyjątkowych sytuacjach czas realizacji zamówienia może się przedłużyć. Jeśli to nastąpi Sklep internetowy DOM WĘDKARZA niezwłocznie poinformuje Klienta o konieczności wydłużenia terminu dostawy.  
 

 
12. Sklep Internetowy DOM WĘDKARZA nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości zrealizowania zamówienia z przyczyn niezależnych od siebie. W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia pracownik Sklepu internetowego DOM WĘDKARZA niezwłocznie poinformuje o tym Klienta.  


 13. Zamówione towary są dostarczane pod adres wskazany na formularzu zamówienia. Jeżeli zostanie wybrany odbiór osobisty to od momentu powiadomienia, że towar jest gotowy do odbioru czekamy 10 dni. Jeżeli po tym czasie zamówienie nie zostanie odebrane, uważamy je za anulowane.

 
14. Od 25.12.2014 Konsument, który zawrze umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, będzie mógł w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Informujemy, że konsument poniesie koszty wysyłki zwrotnej w przypadku odstąpienia od umowy. Konsument odsyła towar na własny koszt.
Aby odstąpić od umowy należy wypełnić " Oświadczenie odstąpienia od umowy" i wysłać je pocztą elektroniczną na adres sklep@domwedkarza.pl, lub w formie listu papierowego (dołączonego do zwracanego towaru).
Prosimy o odesłanie oryginału paragonu, który jest wymagany przez Urząd Skarbowy do zwrotu wcześniej odprowadzonego podatku VAT.

Zwracany towar należy przesłać na adres: DOM WĘDKARZA, ul. Okrężna 38, 02-925 Warszawa.
Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży rzeczy, zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy produktu ze sklepu do Klienta, odpowiadające najtańszemu oferowanemu przez Sprzedawcę sposobowi dostarczenia, o ile ma to zastosowanie.

 
15. Reklamacja.
Klient składający reklamację powinien dostarczyć przedsiębiorcy wadliwy towar - odesłać go lub osobiście dostarczyć na adres:
DOM WĘDKARZA, ul. Okrężna 38, 02-925 Warszawa.
W przypadku zwrotu całości towaru należy dołączyć do niego otrzymaną fakturę lub paragon fiskalny. W przypadku częściowego zwrotu należy również dołączyć fakturę lub paragon fiskalny, wtedy na pozostałą część towaru zostanie wystawiona nowa faktura lub kopia paragonu fiskalnego.
Gwarantujemy naprawę, lub w przypadku braku możliwości naprawy - jego wymianę lub zwrot wartości towaru.
W przypadku zwrotu wartości towaru Klient otrzyma pieniądze przelewem bankowym w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przez nas wadliwego towaru, o ile poda numer swojego konta bankowego.
Koszt dostawy i ewentualny koszt importu na zamówienie nie podlega zwrotowi, a za odesłanie towaru płaci Klient.
Brak oryginału dokumentu zakupu, brak zwracanego towaru, brak oryginalnego opakowania spowoduje nieuwzględnienie zwrotu. Przesyłki odesłane za pobraniem nie będą odbierane przez sklep.
 

 
16. W sprawach nieuregulowanych powyższym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i inne powszechnie obowiązujące przepisy i prawa.

 
17. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.
 


18. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego art.543. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu. Moment zawarcia umowy kupna-sprzedaży następuje podczas pisemnego potwierdzenia odbioru towaru przez klienta na liście przewozowym przesyłki.

 

Regulamin Karty Stałego Klienta
Regulamin wysyłki Pocztą
Oświadczenie odstąpienia od umowy